ဒေါ်ဇင်မီ

Corporate Secretary

Team info icon

Position

Corporate Secretary

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်


ဒေါ်ဇင်မီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ ရိုးမဘဏ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် Corporate Secretary အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ရိုးမဘဏ်၏ Treasury Department တွင် ဌာနတာဝန်ခံအဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရိုးမဘဏ်တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ Credit Suisse နှင့် London ရှိ Bank of America Merrill Lynch တွင် Prime Services နှင့် Equity Structured Financing products များဆိုင်ရာ အထူးပြုလုပ်ဆောင်သည့် Middle Office နှင့် Product Control အပိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး UK ရှိ Warwick University မှ Mathematics, Operational Research, Statistics and Economic ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Chartered Management Accountant တစ်ဦး သာမက Certified Anti-Money Laundering Specialist တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။