ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ

Business Banking > အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ

Business Banking > အခြားဝန်ဆောင်မှုများ

ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ အကြောင်း

အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ပါရှိသော အချက်အလက်များသည် ရိုးမဘဏ်လီမိတက်မှ ပေးအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးမျိုးအတွက် အခကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲသူ၏ ရည်ညွှန်းချက် ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အပ်ငွေစာရင်းများနှင့် Mobile Banking ငွေလွှဲခ အတွက် ဝန်ဆောင်ခနှင့် နှုန်းထားများပါသည့် အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖော်ပြထားသော သက်ဆိုင်သည့် နှုန်းထားများသည် ရည်ညွှန်းချက် အတွက်သာဖြစ်ပြီး အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

Download File : Fees & Charges

တခြား ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ