"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵 Program"

"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵" program

Initiated by Yoma Bank in collaboration with industry experts creates new opportunities and fosters personal growth for a brighter future for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Startups.

Benefits

  • Four winning businesses will each receive 50 million kyat.
  • Access to guidance from industry experts
  • Networking opportunities

"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵" program
30.3.3 အထူးအစီအစဥ်

30.3.3 အထူးအစီအစဥ်

ရိုးမဘဏ်၏ နှစ် (၃၀) ပြည့်တွင် Customer များအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အတိုးလည်း ရ ဆုကြီးများလည်း ရယူနိုင်တဲ့ အထူးအစီအစဥ် ဖြစ်ပါသည်။

မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Flexi အပ်ငွေစာရင်းများဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက်စုငွေများ အပ်နှံကာ များများစု များများအခွင့်ရေးရဖို့ အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ။

Services & More

Please see below for more information.

SMART Account
SMART Account

A SMART Account is your gateway to Yoma Bank’s SMART products and services. SMART allows you to . . .

More Info
Mobile Banking
Mobile Banking

Banking has never been easier with our mobile banking app and online banking portal. Check your . . .

More Info
Link to Wave (Through Flexi Everyday)
Link to Wave (Through Flexi Everyday)

Link your Flexi Everyday Account and WavePay Account digitally and easily from your smartphone . . .

More Info
"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵 Program"
"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵 Program"

"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵 Program"

တောက်ပတဲ့အနာဂတ်လမ်း ရိုးမဘဏ်နဲ့ အတူလျှောက်လှမ်း

"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵" program

"𝗚𝗿𝗼𝘄 𝗧𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗕𝗶𝘇𝗣𝗶𝘁𝗰𝗵" program

Initiated by Yoma Bank in collaboration with industry experts creates new opportunities and fosters personal growth for a brighter future for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Startups.

Benefits

  • Four winning businesses will each receive 50 million kyat.
  • Access to guidance from industry experts
  • Networking opportunities

30.3.3 အထူးအစီအစဥ်

30.3.3 အထူးအစီအစဥ်

ရိုးမဘဏ်၏ နှစ် (၃၀) ပြည့်တွင် Customer များအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အတိုးလည်း ရ ဆုကြီးများလည်း ရယူနိုင်တဲ့ အထူးအစီအစဥ် ဖြစ်ပါသည်။

မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Flexi အပ်ငွေစာရင်းများဖွင့်ပြီး စိတ်ကြိုက်စုငွေများ အပ်နှံကာ များများစု များများအခွင့်ရေးရဖို့ အခုပဲ ပါဝင်လိုက်ပါ။

Services & More

Please see below for more information.