သင့်အတွက် ထူးခြားသစ်လွင်တဲ့

အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် အပ်ငွေ ၂ ဆ ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး

1 Dr. Yin Yin Myat 0044-XXXX-XXX-0216 503,866
2 Wai Myo Chit 0073-XXXX-XXX-0144 1,011,103
3 Aung Soe Tint 0012-XXXX-XXX-0240 500,000
4 Ye` Min Latt 0033-XXXX-XXX-0331 502,098
5 Ye` Mon Aung 0052-XXXX-XXX-0463 200,000
6 U Win Maw Than 0002-XXXX-XXX-0223 201,516
7 Daw Nang Htan Ree 0073-XXXX-XXX-0292 5,000,000
8 Win Myaing 0052-XXXX-XXX-0239 504,494
9 Myint Shwe 0011-XXXX-XXX-0351 500,657
10 Daw Hnin Hnin Wai 0050-XXXX-XXX-0320 220,593
11 Ma Moe Zin 0002-XXXX-XXX-0127 302,845
12 U NYAN LYNN HTET 0045-XXXX-XXX-0122 360,000
13 Daw Nan Htar Htar Khin 0013-XXXX-XXX-0121 301,952
14 Daw Sandar Win 0073-XXXX-XXX-0057 1,500,081
15 U Yar Zar Oo 0039-XXXX-XXX-0146 500,493
16 Kyaw Khaing Myint 0018-XXXX-XXX-0279 503,962
17 Myo Min Tun 0024-XXXX-XXX-0029 505,862
18 U Aye Min Win 0030-XXXX-XXX-0117 302,547
19 Daw Mo Mo Ko 0025-XXXX-XXX-0016 202,477
20 Daw Chit Chit Thway 0064-XXXX-XXX-0067 1,005,148
21 Daw Thiri Hlaing 0030-XXXX-XXX-0187 503,542
22 Daw Swe Zin Yamin 0060-XXXX-XXX-0172 200,509
23 U Aung Paing 0052-XXXX-XXX-0205 201,930
24 Daw Mon Mon Kyaw 0063-XXXX-XXX-0103 202,328
25 U Thein Than Tun 0054-XXXX-XXX-0157 200,057
26 Daw San San Aye 0003-XXXX-XXX-0239 400,953
27 Daw Lwin Mar Oo 0002-XXXX-XXX-0472 200,263
28 Thein Soe 0029-XXXX-XXX-0189 200,995
29 Daw Nang Shwe Ohn 0036-XXXX-XXX-0233 500,000
30 Thidar Aung 0004-XXXX-XXX-0132 200,707
31 Daw Nu Nu Sein 0047-XXXX-XXX-0066 202,013
32 Myat Thandar Lin 0044-XXXX-XXX-0020 303,667
33 Daw Sandar Win 0062-XXXX-XXX-0147 200,509
34 U Kyaw Soe Oo 0050-XXXX-XXX-0150 202,013
35 U Ko Ko Lay 0014-XXXX-XXX-0064 1,010,148
36 U San Aung 0047-XXXX-XXX-0044 303,492
37 Daw Naw Aye Sha 0032-XXXX-XXX-0067 200,000
38 Daw Nilar Win 0015-XXXX-XXX-0355 200,000
39 Aung Than 0027-XXXX-XXX-0115 403,727
40 Lal Ro Mawi 0029-XXXX-XXX-0612 857,140
41 U Kyi Zaw 0033-XXXX-XXX-0140 504,742
42 Daw Mar Mar Lwin 0053-XXXX-XXX-0008 202,394
43 Daw Han Thu Thu Aung 0068-XXXX-XXX-0123 200,000
44 U THET PAING HTOO 0053-XXXX-XXX-0061 202,171
45 U Thet Lwin 0013-XXXX-XXX-0026 201,171
46 U Khun Tun Ngwe 0032-XXXX-XXX-0435 200,427
47 U Aung Lwin 0016-XXXX-XXX-0066 202,112
48 Daw Thin Thin Khaing 0031-XXXX-XXX-0195 210,000
49 Daw Wai Lwin Aye 0033-XXXX-XXX-0407 200,032
50 U Myo Tun 0026-XXXX-XXX-0017 222,707
51 Mg Than Kyaw Win 0002-XXXX-XXX-0369 201,120
52 Ma Chit Su Wai 0054-XXXX-XXX-0157 202,212
53 U Zaw Lwin Moe 0005-XXXX-XXX-0333 502,964
54 Ei Ei Win 0012-XXXX-XXX-0276 200,000
55 Daw Soe Soe Khaing 0032-XXXX-XXX-0413 301,308
56 U Yang Ah Lant 0038-XXXX-XXX-0175 1,206,369
57 Daw Ngu War Phyo 0050-XXXX-XXX-0174 201,914
58 Daw Ohnmar Tin 0016-XXXX-XXX-0096 201,881
59 U Soe Wai Yan 0018-XXXX-XXX-0222 302,622
60 Daw Yin Yin San 0022-XXXX-XXX-0148 200,279
61 Daw Nang Kham Yin 0048-XXXX-XXX-0177 201,450
62 Tin Win 0029-XXXX-XXX-0516 200,988
63 Daw Maw Maw Win 0064-XXXX-XXX-0173 300,000
64 Ko Ko Zaw 0070-XXXX-XXX-0010 223,419
65 U Aung Myint 0002-XXXX-XXX-0042 3,036,671
66 Daw San Yi 0011-XXXX-XXX-0200 503,832
67 U Sai Lyan Pan 0005-XXXX-XXX-0307 1,006,589
68 Hnin Hnin Yu 0008-XXXX-XXX-0053 100,246,576
1 Htoo Wai Aung 0040-XXXX-XXX-0418 926,857
2 Daw Khin Thet Thet Mar 0073-XXXX-XXX-0144 201,037
3 Daw Aye Theint Theint 0009-XXXX-XXX-0271 1,608,600
4 Daw Khaing Thazin Aye 0070-XXXX-XXX-0161 200,000
5 Aung Ko 0012-XXXX-XXX-0030 201,897
6 Sandar Aung 0002-XXXX-XXX-0049 3,029,202
7 U San Min 0065-XXXX-XXX-0121 500,041
8 Lwin Lwin Oo 0032-XXXX-XXX-0291 200,971
9 Khin Mg Than 0048-XXXX-XXX-0119 503,253
10 Daw Myint Myint Soe 0016-XXXX-XXX-0450 200,790
11 Daw Myat Su Kyi 0057-XXXX-XXX-0046 703,233
12 U Khin Oo 0014-XXXX-XXX-0084 301,969
13 U Kyaw Naing Win 0076-XXXX-XXX-0046 211,366
14 U Ko Ko Win Swe Tun 0003-XXXX-XXX-0012 505,529
15 Nang Than May 0005-XXXX-XXX-0047 3,521,423
16 Daw Khin Zarni Thant 0040-XXXX-XXX-0035 201,963
17 U Zaw Min Oo 0059-XXXX-XXX-0051 13,956,198
18 Daw Thin Thin Ohn 0041-XXXX-XXX-0333 200,460
19 Daw Khin Nyo Thin 0032-XXXX-XXX-0352 1,506,047
20 U Hlaing Min Tun 0047-XXXX-XXX-0051 1,009,154
21 Phyo Hay Mar Khin 0027-XXXX-XXX-0035 604,897
22 Aye Nyein Thu 0002-XXXX-XXX-0010 200,000
23 U Myo Min Tun 0018-XXXX-XXX-0182 200,000
24 U Thi LatKhanDa 0032-XXXX-XXX-0268 201,054
25 U Aung Than Oo 0073-XXXX-XXX-0175 502,304
26 Nang San San Myint 0060-XXXX-XXX-0131 1,536,578
1 U Aung Kaung Myat 0016-XXXX-XXX-0207 501,974
2 Ye Aung 0038-XXXX-XXX-0131 2,605,556
3 Daw Khin Myint Kyi 0003-XXXX-XXX-0057 201,318
4 U Tin Shwe 0005-XXXX-XXX-0156 201,268
5 Nan Win Soe 0041-XXXX-XXX-0120 1,204,772
6 Ma Aye Kyi Nyein 0067-XXXX-XXX-0041 253,501
7 U Pyay Maung San 0064-XXXX-XXX-0078 501,068
8 Daw Nan Lwin Lwin Sein 0005-XXXX-XXX-0292 5,017,260
9 Tin Tin Win 0029-XXXX-XXX-0011 304,997
10 Nang Yein Mo Phaung 0005-XXXX-XXX-0356 200,000
11 Lin Aung 0029-XXXX-XXX-0123 503,419
12 U Noe See 0060-XXXX-XXX-0076 2,511,520
13 Daw Moh Moh Zin 0031-XXXX-XXX-0018 401,976
14 Daw Moh Moh Khaing 0061-XXXX-XXX-0015 201,334
15 Soe Lwin 0052-XXXX-XXX-0082 402,735
16 U Saw Win Thu 0072-XXXX-XXX-0069 201,318
17 U Pyae Sone Aung 0052-XXXX-XXX-0082 200,345
18 Win Win Wah 0023-XXXX-XXX-0210 1,502,959
19 Khaing Khaing Soe 0036-XXXX-XXX-0099 200,790
20 Ye` Lin 0006-XXXX-XXX-0075 10,032,073
21 U Myint Khaing 0030-XXXX-XXX-0176 200,444
22 Daw Ei Zar Lwin 0006-XXXX-XXX-0111 801,578
23 U Ravi Shankar(a)Aung Kyaw 0003-XXXX-XXX-0117 200,790
24 U Khaing Phyo Win 0052-XXXX-XXX-0332 501,068
25 Daw Khin Lay Nwe 0022-XXXX-XXX-0013 550,094
26 U Hein Tun Aung 0016-XXXX-XXX-0045 2,507,426
27 Ei Nwe Tun @ Aye Aye Thau 0050-XXXX-XXX-0130 2,569,933
1 Daw Hsu Myat Thu 0053-XXXX-XXX-0027 210,518
2 U Kyaw Kyaw Lwin 0045-XXXX-XXX-0071 500,000
3 Zaw Myo Oo 0001-XXXX-XXX-0027 1,004,855
4 U Thant Zin Win 0043-XXXX-XXX-0111 200,362
5 U Aye Min Soe 0002-XXXX-XXX-0074 502,057
6 U Nay Lin Tun 0024-XXXX-XXX-0025 242,098
7 Min Aung 0033-XXXX-XXX-0161 500,658
8 Aung Thaung 0049-XXXX-XXX-0008 402,107
9 Min Than Naing 0062-XXXX-XXX-0046 703,053
10 U Nyunt Win 0054-XXXX-XXX-0103 1,000,000
11 Khin Mar Yee 0003-XXXX-XXX-0092 200,427
12 U Min Thu 0072-XXXX-XXX-0122 210,138
13 U Hein Min Zaw 0029-XXXX-XXX-0337 1,000,329
14 U Kan Myint 0015-XXXX-XXX-0204 1,000,000
15 Hnin Hnin Yu 0008-XXXX-XXX-0053 100,597,263
1 Ma Yi Yi Khine 0018-XXXX-XXX-0004 200,493
2 U Van Rin Thang 0029-XXXX-XXX-0305 600,000
3 Nang Mya Seine Aye 0036-XXXX-XXX-0051 200,312
4 Nang Kham Lu 0005-XXXX-XXX-0017 500,000
5 U Aye Naing 0051-XXXX-XXX-0065 200,000
6 Ma Nu Nu Lwin 0042-XXXX-XXX-0120 500,000
7 U Thein Thein Ko 0030-XXXX-XXX-0104 305,000
8 U Myo Zaw Htoo 0075-XXXX-XXX-0027 200,312
9 Daw Theingi Myint 0030-XXXX-XXX-0048 402,345
10 Daw Than Nwet 0012-XXXX-XXX-0078 400,000
11 Daw Zarli Tin Htun 0008-XXXX-XXX-0043 15,025,890
12 U Maung Maung Aye 0002-XXXX-XXX-0014 205,488
13 Than Zaw 0039-XXXX-XXX-0018 1,000,739
14 Daw Ei Pwint Phyu 0030-XXXX-XXX-0066 500,468
15 Kyi Kyi Hla 0040-XXXX-XXX-0162 500,000
16 U Aung Naing 0042-XXXX-XXX-0050 352,645
17 Daw Khaing Zar Ko Ko 0019-XXXX-XXX-0004 308,441
18 Myo Nyunt 0004-XXXX-XXX-0078 500,000
19 Daw Hla Hla Chit 0027-XXXX-XXX-0020 4,713,282
20 U Tun Tun Naing 0016-XXXX-XXX-0122 500,000
21 U Nyi Nyi Lwin 0013-XXXX-XXX-0078 1,800,000
22 U Biak Run Thang 0029-XXXX-XXX-0279 200,000
23 Daw Shwe Yee Mar 0020-XXXX-XXX-0101 7,009,205
1 Daw Thet Thet Khaing 0065-XXXX-XXX-0031 300,000
2 Hnin Pwint Yuzana MoeAung 0001-XXXX-XXX-0089 200,000
3 Daw Mya Thin Kyu 0011-XXXX-XXX-0014 200,000
4 U Than Soe 0058-XXXX-XXX-0011 1,000,000
5 Ma Zin Mar Lwin 0005-XXXX-XXX-0015 400,000
6 Daw Yi Yi Pyone 0026-XXXX-XXX-0036 200,000
7 Ye` Htut Win 0029-XXXX-XXX-0149 250,000
8 Win Than Aung 0038-XXXX-XXX-0015 500,000
9 Htay 0049-XXXX-XXX-0030 200,000
10 Daw Myat Okkar Pan 0072-XXXX-XXX-0064 220,000
11 U Aung Naing Win 0008-XXXX-XXX-0051 540,000
12 Pann Ei Ei Kyaw 0029-XXXX-XXX-0100 300,000
13 Khin Win Swe 0009-XXXX-XXX-0035 200,000
14 Khin Thuzar Tun 0038-XXXX-XXX-0024 900,000
15 Daw Kwe Phone 0038-XXXX-XXX-0029 2,000,000
16 Khine Thandar Htet 0069-XXXX-XXX-0016 1,000,000
17 U Than Win 0029-XXXX-XXX-0014 200,000
18 U Aung Ye Tun 0033-XXXX-XXX-0043 300,000
19 Aung Naing Win 0049-XXXX-XXX-0040 200,000
20 Thidar [email protected] Hinn Wai Wai Aung 0031-XXXX-XXX-0048 10,000,000
21 Daw Khaing Zar Ko Ko 0019-XXXX-XXX-0004 300,000
22 Daw Win Yadanar Shwe 0055-XXXX-XXX-0030 200,000
23 Phyo Hay Mar Khin 0027-XXXX-XXX-0035 300,000
24 Kyi Kyi Su Paing 0047-XXXX-XXX-0004 200,000
25 Lin Aung 0029-XXXX-XXX-0029 1,000,000
26 Daw Myint Myint Zaw 0033-XXXX-XXX-0091 2,500,000
27 Mg Htein Lin Aung 0008-XXXX-XXX-0027 300,000
28 U Han Lin Aung 0015-XXXX-XXX-0013 5,000,000
29 U Htay Lwin 0032-XXXX-XXX-0016 200,000
30 Ma Su Myat Mon 0023-XXXX-XXX-0026 500,000
31 Aung Kyaw Zaw 0039-XXXX-XXX-0017 800,000

 Account


မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး JZü အကောင့်ကို ရိုးမဘဏ်က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ လွယ်ကူအဆင်ပြေ၍ Online နှင့် Mobile Banking ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် လစဉ်အပ်ငွေရဲ့ ၂ ဆ ကို ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ JZü ဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေတာကြောင့် JZü ကို သင်က ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။

JZü account ဆိုတာက တစ်နှစ်ကို အတိုး ၃%(p.a) ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး အတိုးကို နေ့စဉ်တွက်ချက်ကာ လစဉ်ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် account ထဲမှာ အနည်းဆုံးအပ်ငွေ ၂ သိန်းရှိရင် အပ်ငွေ ၂ ဆ ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးလည်း ရှိပါတယ်။

JZü ဆိုတာကတော့ မြန်မာလို ကျေးဇူး လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ JZü ကို ရေးသားတဲ့အခါ J အကြီး၊ Z အကြီး၊ u အသေးနဲ့ ရေးရပါမယ်။ မြန်မာအသံထွက်နဲ့ ကိုက်ညီစေဖို့ u ကို ü နဲ့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ လွယ်ကူအဆင်ပြေ၍ Online နှင့် Mobile Banking ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်း ၃%(p.a) အပြင် လစဉ် အပ်ငွေ နှစ်ဆကို ရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ JZü ဆိုတဲ့အတိုင်း သင့်အတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ရှိနေတာကြောင့် JZü ကို သင်က ကျေးဇူးတင်နေမိမှာပါ။

JZü account က တစ်နှစ် အတိုး ၃%(p.a) နဲ့ နေ့စဉ်အတိုးတွက်ပေးပြီး လစဉ် အတိုးထည့်ပေးသွားမှာပါ။ ဒါ့ပြင် သင့်စာရင်းထဲမှာ အနည်းဆုံး စာရင်းလက်ကျန်ငွေဟာ ကျပ် ၂ သိန်း ရှိမယ်ဆိုရင် အပ်ငွေ ၂ ဆ ရရှိနိုင်မယ့် ဆုရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်မှာလည်း လစဉ် ပါဝင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ပြည့်တဲ့ ဘယ်သူမဆို JZü account ကို ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ အတိုးနှုန်းကတော့ တစ်နှစ်ကို ၃%(p.a) နဲ့ နေ့စဉ်တွက်ချက်ပေးပြီး လစဉ် အတိုး ထည့်သွင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို account တစ်ခုသာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ အတိုး ၃%(p.a) ရရှိနိုင်ဖို့ လမကုန်ခင်မှာ ငွေထည့်သွင်းအပ်နှံသင့်ပါတယ်။ ငွေထည့်သွင်းအပ်နှံဖို့ မေ့သွားခဲ့ တယ်ဆိုရင်လည်း Wave ကိုယ်စားလှယ်ကတစ်ဆင့် သင့် SMART account ထဲကို ငွေထည့်ပြီး သင့် SMART account ကနေ JZü account ထဲကို Yoma Bank Mobile Banking Application သုံးပြီး ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ်။ စာရင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ ပထမဆုံးလအတွက် ၂၆ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် ဖွင့်လှစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လတစ်လရဲ့ ၂၆ ရက်နေ့ သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါက ယင်းလအတွက် ဆုရွေးချယ်မှုတွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမှာ မဟုတ်ပါ။