ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်း

Personal Banking > အပ်ငွေစာရင်းများ

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်း

Personal Banking > အပ်ငွေစာရင်းများ

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်း အကြောင်း

ရိုးမဘဏ် ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်းသည် လူပုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုပြီး အပ်ငွေစာရင်းကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည့် ငွေစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ မိသားစုဝင်များ၊ စီးပွားရေး လက်တွဲဖော်များ၊ အဓိကဝန်ထမ်းများ နှင့်အတူ  ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မျှဝေ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်းကို ဘာလို့ အသုံးပြုသင့်သလဲ။

အကျိုးခံစားခွင့်များ

title-border

အပ်ငွေစာရင်းမျှဝေသုံးစွဲခွင့်

ငွေအဝင်အထွက်တိုင်းကို
စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း

Note

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်းကို ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စာရင်းရှင်စာရင်းတို့အဖြစ် လည်းကောင်း ဖွင့်နိုင်ပါသည်။

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်းဖွင့်ရန်
လိုအပ်ချက်များ

  • ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်မည့်သူအားလုံးသည် အနည်းဆုံးအသက် ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူများ ဖြစ်ရပါမည်။
  • ငွေစာရင်းတွင် ပါဝင်သူများအားလုံး မှတ်ပုံတင်မူရင်း (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း တင်ပြရပါမည်။
requirement

ပူးတွဲအပ်ငွေစာရင်း

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

title-border

ငွေစာရင်းအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက ရိုးမဘဏ် Customer Care Center ၉၆၆၂ သို့ ၀၉၇၉၆၆၂၉၆၆၂ သို့မဟုတ် အပြာရောင် အမှတ်အသားပါဝင်သော Yoma Bank official facebook page သို့မဟုတ် အနီးဆုံး ရိုးမဘဏ်ခွဲသို့ ဘဏ်ဖွင့်ချိန်အတွင်း သွားရောက်အကူအညီ ရယူနိုင်ပါသည်။

တခြား ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ