“မြန်မြန်ရောက်လိုပါက တစ်ကိုယ်တည်းသွားပါ၊ ဝေးဝေးရောက်လိုပါက အတူတူသွားပါ။”

ရိုးမဘဏ်သည် ၂၅ နှစ်ကျော်တိုင် မြန်မာပြည်အနှံ့မှ Customer များကို ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးသကာလ စင်ကာပူနိုင်ငံ GIC ၊ နော်ဝေနိုင်ငံမှ Norfund နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် IFC တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆက်လက်လက်ခံရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဘဏ်တစ်ခုအနေဖြင့် Customer များနှင့်အတူ ကောင်းတူဆိုးဖက် လက်တွဲထားပြီး ရှေ့လျှောက်တွင်လည်း မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်မည်ကို ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ပါသည်။

ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ရိုးမဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုတောက်ပသော အနာဂတ်လမ်းကို ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


ဆက်စပ် သတင်းများ

menu

“မြန်မြန်ရောက်လိုပါက တစ်ကိုယ်တည်းသွားပါ၊ ဝေးဝေးရောက်လိုပါက အတူတူသွားပါ။”

ရိုးမဘဏ်သည် ၂၅ နှစ်ကျော်တိုင် မြန်မာပြည်အနှံ့မှ Customer များကို ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးသကာလ စင်ကာပူနိုင်ငံ GIC ၊ နော်ဝေနိုင်ငံမှ Norfund နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် IFC တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆက်လက်လက်ခံရရှိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်ဘဏ်တစ်ခုအနေဖြင့် Customer များနှင့်အတူ ကောင်းတူဆိုးဖက် လက်တွဲထားပြီး ရှေ့လျှောက်တွင်လည်း မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်မည်ကို ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ပါသည်။

ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ရိုးမဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအတွက် ပိုမိုတောက်ပသော အနာဂတ်လမ်းကို ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်စွာ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။


ဆက်စပ် သတင်းများ