ရိုးမဘဏ်မှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။

About

ရိုးမဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ မြို့ ၄၃ ခု တွင် ဝန်ထမ်း ၃၀၀၀ ကျော်နှင့် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၈၅ ရှိသည်။

ပိုမိုလေ့လာရန်
ရိုးမဘဏ်မှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ရိုးမဘဏ်မှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
ရိုးမဘဏ်မှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ရိုးမဘဏ်မှ နွေးထွေးလှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။

Career

About

ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့်
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ရိုးမဘဏ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
လျက်ရှိပါသည်။

Learn more

Career

About

ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့်
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ရိုးမဘဏ်၏ ဂုဏ်သတင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဂုဏ်ယူစွာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
လျက်ရှိပါသည်။

Learn more

Governance

About

ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဆက်လက်တိုးတက်လာစေရန်

Learn more

Governance

About

ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဆက်လက်တိုးတက်လာစေရန်

Learn more

Interested in joining Yoma?

If you're looking for a career with purpose and want to work
for a bank making a difference, we'd love to hear from you.

Interested in joining Yoma?

If you're looking for a career with purpose and want to work
for a bank making a difference, we'd love to hear from you.