menu

ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုတ်အဖွဲ့သည် ရိုးမဘဏ်၏ စီးပွားရေး နည်းဗျူဟာကို ပဲ့ကိုင်ပေးခြင်း၊ Leadership Team အား ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာတွင် ရိုးမဘဏ် အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သေချာစေခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုတ်အဖွဲ့သည် ရိုးမဘဏ်၏ ကော်ပိုရိတ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမြုတေတန်ဖိုးများ ကို ပုံဖော်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏ အကြီးမားဆုံးမှတ်တိုင် သည်  အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် စီးပွားဖက်များအတွက် ရေရှည်တန်ဖိုးများ ဖန်တီးရန် ဖြစ်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့တွင် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းမှုများ၏ ပေါင်းစည်းမှုသည် ကွဲပြားခြားနားသော အမြင်များကို ရရှိစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်နိုင်ပါသည်။ 

ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကို အစုရှယ်ယာရှင်များက ရွေးချယ်၍ တာဝန်ခံရပါသည်။ ဘဏ်၏ ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေဖြင့် ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ အမှုဆောင် မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ ၃ ဦးကို ခန့်အပ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ စည်းမျဉ်း လိုအပ်ချက်များကိုပင် ကျော်လွန်နေပြီး ဘဏ်၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် အကောင်းဆုံးသော အလေ့အကျင့်များနှင့် တစ်သားတည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဘဏ်၏ အစုရှယ်ယာရှင်များ၊ Stakeholder များ၊ Customer များနှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံး၏ အကောင်းဆုံး အကျိုးစီးပွားများကို ဖြစ်ထွန်းစေရန် နည်းလမ်းဖြင့် သမာသမတ်ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ဘဏ်သည် ယခင်ကတည်းက ရှိထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော Audit Committee, Risk Oversight Committee နှင့် People, Remuneration and Nomination Committee တို့အပြင် ဘုတ်အဖွဲ့ ကော်မတီခွဲ အသစ်တစ်ခုအဖြစ် Technology Advisory Committee ကို ထပ်မံ ဖွဲ့စည်း၍ ကော်ပိုရိတ်အုပ်ချုပ်မှု မူဘောင်ကို ဆက်လက် တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ ဘဏ်၏ အမှုဆောင်မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာသည် ဘဏ်၏မဲဝေစု၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ ပိုင်ဆိုင်သောသူနှင့် FI ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့် သက်ဆိုင်သည့် ပါတီမဟုတ်သူ ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ - ရိုးမဘဏ်


ဘုတ်အဖွဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်

ဦးသိမ်းဝေ @ Mr. Serge Pun : အမှုဆောင် ဥက္ကဌ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာရာထူးအဖြစ် စာရင်းဝင်အခြားကုမ္ပဏီများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုများ :
  • First Myanmar Investment Public Company Limited (Myanmar)
  • Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (Myanmar)
  • Yoma Strategic Holding (Singapore)
  • Memories Group Pte. Ltd (Singapore)
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : FMI * မှ တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
ဦးသိမ်းဝေသည် Serge Pun & Associates (SPA) အုပ်စုကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အစောဆုံး အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ အနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည့် First Myanmar Investment Public Company Limited (FMI) နှင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ Singapore Stock Exchange စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Yoma Strategic Holdings (YSH) ၏ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် FMI အား Yangon Stock Exchange တွင် ပထမဆုံး စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Memories Group ကိုလည်း SGX-ST ၏ Catalist Board တွင် စာရင်းတင်သွင်းရာတွင် အခရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
Mr. Pun သည် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် အတွေ့အကြုံများစွာရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ International Enterprise Singapore for Myanmar ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် စီးပွားရေးကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Dalian’s CPPCC ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အပ်နှင်းခံခဲ့ရပါသည်။ The World Economic Forum (WEF) ရှိ Global Agenda Council တွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၆ သက်တမ်းကာလအတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု ပပျောက်ရေးတို့အတွက် အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

* အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် FMI 2022 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ စာမျက်နှာ ၁၁ တွင် ဖတ်ရှုပါရန်။
ဦးထွန်းမြတ် :  အမှုဆောင်မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာအဖြစ် စာရင်းဝင်အခြားကုမ္ပဏီများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : FMI မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု (FMI တွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလ အစုရှယ်ယာ ၁၄၆၀ စု ပိုင်ဆိုင်သည်)
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
ဦးထွန်းမြတ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် အငြိမ်းစားမယူခင်အထိ United Nations Security Coordinator အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အီရတ်နိုင်ငံ၏ United Nations Humanitarian Coordinator အဖြစ် (၂) နှစ်ကြာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတာဝန်များမတိုင်မီတွင် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ အခြေစိုက်   World Food Programme (WFP) တွင် Assistant Secretary General (ASG) အနေနှင့် (၂၂) နှစ်ကြာ စီနီယာရာထူးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ 
United Nations တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ Myanmar Five Star Line ရှိ Legal and Insurance Department ၏ ဌာနတာဝန်ခံအဖြစ်လည်း (၁၅) နှစ် ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် မှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်အထိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး  ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေဌာနတွင်လည်း ကထိကအဖြစ်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။  
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ B. Com နှင့် B.L ဘွဲ့များရရှိခဲ့ပြီး  လန်ဒန်ရှိ Chartered Insurance Institute မှ ACII နှင့် University of London ၊ King’s College မှ LLM ကိုလည်း ရရှိထားပါသည်။

ဦးကြည်အေး : အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာရာထူးအဖြစ် အခြား စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိမှုများ : First Myanmar Investment Public Company Limited (Myanmar)
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : FMI မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု **
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် : 
ဦးကြည်အေးသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးမှုကို ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူပိုင်ဖြစ်သွားသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၌ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တွင် (၂၅) နှစ်တာကာလအတွင်း Chief Accountant ရာထူးဖြင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ် မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ် မှ ၁၉၉၁ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၏ Managing Director အဖြစ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ Governor အဖြစ် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် တာဝန်မှအငြိမ်းစားယူခဲ့ပါသည်။
ရိုးမဘဏ်တွင် Special Counsel to the Chairman အဖြစ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ B. Com နှင့် B.L ဘွဲ့များရရှိခဲ့ပါသည်။ The Economic Institute in Boulder, Colorado, USA မှ Diploma in World Banking and Finance ကိုရရှိထားသည့်အပြင် Certified Public Accountant တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ 

** အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် FMI 2022 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ၊ စာမျက်နှာ ၁၂ တွင် ဖတ်ရှုပါရန်။
Dr. Holger Dirk Michaelis  : အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာအဖြစ် အခြားစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : မရှိ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
Dr. Holger Dirk Michaelis သည် GIC Private Limited (GIC) ၏ စီနီယာ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Private Equity Group အတွက် Financial Services နှင့် Strategy & Risk တို့၏ ဌာနတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ Dr. Michaelis သည် Private Equity နှင့် ပတ်သက်၍သော်လည်းကောင်း၊ Financial Services နှင့် ပတ်သက်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Strategic Advisor အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း အတွေ့အကြုံများစွာရှိသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ 
GIC တွင် တာဝန်မထမ်းဆောင်မီ Dr. Michaelis သည် ယခင်က ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Frankfurt အခြေစိုက်နှင့် ယခု တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်းအခြေစိုက် Boston Consulting Group တွင် Partner နှင့် Managing Director တစ်ဦးအနေဖြင့် တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။
Dr. Michaelis သည် UT Austin မှ MBA ဘွဲ့ကိုရရှိထားပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံရှိ WHU Koblenz မှ Business ဆိုင်ရာ Graduate Degree နှင့် Economics ဆိုင်ရာ ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ဦးဖြိုးဖြူနိုး : အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ
ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာရာထူးအဖြစ် အခြားစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : မရှိ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် ရိုးမဘဏ်တွင် အမှုဆောင်မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် Pepsi Myanmar ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နေပါသည်။ ၎င်းရာထူးတာဝန်များမတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသိများထင်ရှားသည့် Coca-Cola Company နှင့် Delta Capital Myanmar အစရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မလာမီ Bain & Company နှင့် Kellogg Capital Group တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး New York နှင့် Singapore နိုင်ငံများတွင် ခက်ခဲနက်နဲသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 
ဦးဖြိုးဖြူနိုးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ Fuqua School of Business at Duke University မှ Master of Business Administration အပြင် Williams College မှ Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science ဘွဲ့များကို ရရှိထားပါသည်။ 
ဦးဘမောင်စိန် : ဒါရိုက်တာ
ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာရာထူးအဖြစ် အခြားစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : မရှိ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
ဦးဘမောင်စိန်သည် ရိုးမဘဏ်တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လမှစတင်၍ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) ရာထူးအပြင် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ရိုးမဘဏ်သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိရာထူးတာဝန်များမတိုင်မီ Chief Operation Officer ၊ Head of Branch Banking ၊ Head of Credit Risk နှင့် Deputy Head of Corporate Credit ရာထူးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဘမောင်စိန်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် Underwriter အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံများရှိ Insurance ၊ Retail ၊ Manufacturing နှင့် Information Technology လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် Operation ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အတိုင်ပင်ခံရာထူးများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ The University of Texas at Austin မှ Bachelor of Business Administration in Finance နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ McGill University မှ Master of Business Administration ဘွဲ့များကို ရရှိထားပါသည်။

Mr. Chintaman Mahadeo Dixit alias Dilip : အမှုဆောင်မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာအဖြစ် အခြားစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : မရှိ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
Mr. Dilip Dixit သည် Commerce ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပြီး Institute of Chartered Accountants of India ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းကြာရှည်ပြီး နာမည်အကြီးဆုံး Chartered Accountants ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Viz. G.D.Apte & Co. ၏ Managing Partner တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ Mr. Dixit သည် ဆယ်စုနှစ် (၅) ခု နီးပါး လုပ်သက်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောကဏ္ဍများထက် Mr. Dixit သည် ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အာမခံ (BFSI) လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် အထူးပြုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Mr. Dixit သည် အိန္ဒိယရှိ ထိပ်တန်းဘဏ်များဖြစ်သည့် Union Bank of India, IDBI Ltd., Bank of India, State Bank of India များ၏ Statutory Auditor အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူထားပါသည်။ Mr. Dixit သည် ဘဏ်များကို လွှဲပြောင်းယူခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်းကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ Public Sector ဘဏ်မှ သမဝါယမဘဏ်ကို လွှဲပြောင်းယူခြင်းကိစ္စမှာ သူ၏ ပထမဦးဆုံးစွမ်းဆောင်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် Life Insurance Corporation of India ၏ စာရင်းစစ်ချုပ်အဖြစ်လည်း အခါအားလျော်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Nostro စာရင်းများ၏ ပြဿနာများကို ဆန်းစစ်နိုင်ရေးအတွက် Reserve Bank of India မှ ဖွဲ့စည်းထားသော Study Group ၏ အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ Mr. Dixit သည် Institute of Chartered Accountants of India ၏ အမျိုးမျိုးသော နည်းပညာဆိုင်ရာကော်မတီများ၏ Co-opted အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ Dena Bank (Since Merged), India Bank, Bandhan Bank Ltd နှင့် Stock Holding Corporation Ltd တို့၏ သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း တာဝန် ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုမျှသာမက Mr. Dixit သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗဟိုအစိုးရ၏ Konkan Railways Ltd. ဘုတ်အဖွဲ့တွင်  သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။

Mr. John Alan Staley : အမှုဆောင်မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ
ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်နေ့ရက် : ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃
ဒါရိုက်တာအဖြစ် အခြားစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမှုများ : မရှိ
ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ်ပါဝင်မှု : မရှိ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက် :
Mr. John Alan Staley သည် Finance နှင့် ICT နှစ်ခုစလုံးတွင် ကျယ်ပြန့်သော အတွေ့အကြုံများရှိပြီး တောင်အာဖရိက၊ UK နှင့် Kenya တို့တွင် လုပ်သက်ပေါင်းများစွာဖြင့် ကျင်လည်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် Mr. Staley သည် သူဝါသနာပါသည့် ငွေရေးကြေးရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးအတွက် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းမတိုင်မီ Mr. Staley သည် Fairfax Financial Holdings Ltd/ Fairfax Africa Holding တွင် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Mr. Staley သည် Equity Bank တွင် Chief Operations Officer အဖြစ် ၂၀၀၃/၂၀၀၄ ခုနှစ်များတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ တစ်ဖန် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ Chief Officer – Finance, Innovation and Technology ရာထူးဖြင့် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါ သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်း  Mr. Staley သည် တောင်အာဖရိကရှိ အကြီးဆုံးသော un-secured အသေးစားငွေချေး ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Credit Indemnity (Pty) Ltd (African Bank Investment Limited ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု) တွင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် Mr. Staley သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ Mobile Financial Service တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့သော Equity Bank များ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့်  တတိယအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြု၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် အေးဂျင့်များမှတစ်ဆင့် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်မှုကို နောက်ကွယ်မှ အဓိကတွန်းအားပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ Mr. Staley သည် University of Natal မှ ရူပဗေဒဘာသာရပ်၊ University of Witwatersrand မှ MSc in Applied & Computational Mathematics နှင့် University of South Africa မှ BCompt (Honours) ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Chartered Accountant (SA) ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။