အစည်းဝေးတက်ရောက်ခြင်း

Who we are > Governance

အစည်းဝေးတက်ရောက်ခြင်း

Who we are > Governance

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဘုတ်အဖွဲ့သည် ၁၂ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ Audit Committee သည် ၆ ကြိမ်၊ Risk Oversight Committee သည် ၄ ကြိမ်၊ People, Remuneration and Nomination Advisory Committee သည် ၅ ကြိမ်နှင့် Technology Advisory Committee သည် ၈ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
COVID-19 ကပ်‌ရောဂါနှင့် ခရီးသွား ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ အစည်းအဝေးများကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင်ဥက္ကဌ၁၀၀%

 

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ၁၀၀%
Audit Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%
Risk Oversight Committeeဥက္ကဌ၁၀၀%

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင် မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ၁၀၀%
Audit Committeeဥက္ကဌ၁၀၀%
Risk Oversight Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%
People, Remuneration and Nomination Advisory Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင် မဟုတ်သော ဒါရိုက်တာ၇၅%
People, Remuneration and Nomination Advisory Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင် မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ၉၂%
Audit Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%
 

အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု
Board Roleအမှုဆောင် မဟုတ်သော သီးခြားလွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာ၁၀၀%
Audit Committeeအဖွဲ့ဝင်၁၀၀%

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

မူဝါဒများ

မူဝါဒများ

ရိုးမဘဏ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမူများနှင့် တန်ဖိုးများ သည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ပုံကို ပုံဖော်သည်။

Read More
အခြေခံမူများ

အခြေခံမူများ

ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဆက်လက်တိုးတက်လာစေရန် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။

Read More
အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ

အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ

ရိုးမဘဏ်၏ ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒအရ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

Read More