“30.3.3” အထူးအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ


ရိုးမဘဏ်၏ နှစ် (၃၀) ပြည့်တွင် အေးအတူ ပူအမျှ အမြဲအတူရှိပေးခဲ့သည့် Customer များအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အတိုးလည်း ရ ဆုကြီးများလည်း ရယူနိုင်တဲ့ အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။အထူးအစီအစဥ်ကာလအပြီးတွင်​​ ဆုလက်ဆောင်ရရှိသူ Customer များကို အခမ်းအနား အစီအစဥ်နှင့်တကွ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။

Campaign တွင်ပါ၀င်မယ်

“30.3.3” အထူးအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ


ရိုးမဘဏ်၏ နှစ် (၃၀) ပြည့်တွင် အေးအတူ ပူအမျှ အမြဲအတူရှိပေးခဲ့သည့် Customer များအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အတိုးလည်း ရ ဆုကြီးများလည်း ရယူနိုင်တဲ့ အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။အထူးအစီအစဥ်ကာလအပြီးတွင်​​ ဆုလက်ဆောင်ရရှိသူ Customer များကို အခမ်းအနား အစီအစဥ်နှင့်တကွ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။

Campaign တွင်ပါ၀င်မယ်
ဆု ရွေးချယ်ပွဲတွင် ပေးအပ်မည့်ဆုများ 
...

City Loft
Condo

3ခန်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး သိန်း (၃၀) ကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက် ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် လစဥ်အတိုးများ ခံစားရမည်သာမက အနာဂတ်အတွက် ခိုင်မာသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် CITY LOFT တိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

...

Brand
New KIA
(Cerato)

3စီး

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး (၃) သိန်းကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက်ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် Brand New KIA (Cerato) ကားသစ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်

...

ရွှေ (၃)
ကျပ်သား

30ဆု

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး သိန်း (၃၀) ကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက်ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် နေ့စဥ်တွက်ချက်ထားသည့် အတိုးများ လစဥ်ခံစားရမည်သာမက ရွှေ (၃) ကျပ်သား ဆုပေါင်း (၃၀) ရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

...

City Loft
Condo

3ခန်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး သိန်း (၃၀) ကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက် ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် လစဥ်အတိုးများ ခံစားရမည်သာမက အနာဂတ်အတွက် ခိုင်မာသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအဖြစ် CITY LOFT တိုက်ခန်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

...

Brand
New KIA
(Cerato)

3စီး

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး (၃) သိန်းကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက်ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် Brand New KIA (Cerato) ကားသစ်ကြီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်

...

ရွှေ (၃)
ကျပ်သား

30ဆု

ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်းတွင်

လစဥ် အနည်းဆုံး သိန်း (၃၀) ကျပ်မှ စတင်၍ စိတ်ကြိုက်ငွေစုနိုင်ပြီး မိမိအပ်ငွေစာရင်းအတွင်း (၃) လ အနည်းဆုံးထားရှိရုံဖြင့် နေ့စဥ်တွက်ချက်ထားသည့် အတိုးများ လစဥ်ခံစားရမည်သာမက ရွှေ (၃) ကျပ်သား ဆုပေါင်း (၃၀) ရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။

Fulfill your aspirations with Yoma Bank

အထူးအစီအစဥ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်လိုအပ်ချက်များ

 • Flexi Savings (ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း)တွင် နေ့စဥ် အနည်းဆုံးစာရင်းလက်ကျန် သိန်း (၃၀) ကျပ် ကို “၃” လ (ရက်ပေါင်း ၉၀) ဆက်တိုက်ထားရှိပါက လက်မှတ်တစ်စောင်နှင့်ညီမျှသော အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • Flexi Call (ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း)တွင် နေ့စဥ် အနည်းဆုံးစာရင်းလက်ကျန် သိန်း (၃၀) ကျပ်ကို “၃” လ (ရက်ပေါင်း ၉၀) ဆက်တိုက်ထားရှိပါက လက်မှတ်တစ်စောင်နှင့်ညီမျှသော အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • Flexi Call (ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း)တွင် နေ့စဥ် အနည်းဆုံးစာရင်းလက်ကျန် သိန်း (၃၀) ကျပ်ကို “၃” လ (ရက်ပေါင်း ၉၀) ဆက်တိုက်ထားရှိပါက လက်မှတ်တစ်စောင်နှင့်ညီမျှသော အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • အပ်ငွေတိုးလာသည်နှင့်အမျှ ရွေးချယ်ခံရမည့် အခွင့်အရေး၊ အလားအလာ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်ပါ သည်။
 • Flexi Savings ၊ Flexi Call နှင့် Flexi Everyday စာရင်း ရှိပြီးသားသူများ (သို့) မရှိသေးသူများ အနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲတွင် စာရင်းအသစ်ဖွင့်၍ ငွေသားအပ်နှံကာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသူတိုင်း Flexi အပ်ငွေစာရင်းအသစ်ဖွင့်ပြီး မည်သူမဆို ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • “30.3.3” အထူးအစီအစဥ်တွင် ပါဝင်သော သက်ဆိုင်ရာ Flexi အပ်ငွေစာရင်းများ၏ သတ်မှတ် စံနှုန်းများနှင့် အတူ၊ အစီအစဥ်၏ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရင်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။

စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ (Terms & Conditions)

 • “30.3.3” နှစ် (၃၀) ပြည့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ခြင်း အထူးအစီအစဥ် ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့ မှ အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့အထိ (၆) လ တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ဤအစီအစဉ်၌ Customer များအနေဖြင့် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် ရိုးမဘဏ်၏ Flexi Savings, Flexi Call နှင့် Flexi Everyday အပ်ငွေစာရင်းများတွင် စုငွေများ ထားရှိရပါမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာ Flexi အပ်ငွေစာရင်းများသို့ Yoma Bank Mobile Banking Application အသုံးပြုပြီး ရိုးမဘဏ် စာရင်းအချင်းချင်း ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ၊ အခြား ဘဏ်များ၏ Mobile Banking Application အသုံးပြုပြီး ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ၊ ရိုးမဘဏ် ဘဏ်ခွဲများသို့ မိမိကိုယ်တိုင် ငွေသား လာရောက်အပ်နှံ၍ ဖြစ်စေ၊ CBM Net အသုံးပြု၍ အခြားမည်သည့် ဘဏ် (သို့) ATM များမှမဆို ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • တစ်ဦးချင်းစာရင်း (Personal Account) ဖြင့်သာ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီပိုင်စာရင်း (Enterprise ID)၊ ပူးတွဲစာရင်း (Joint Account) ဖြင့်ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
 • အစီအစဥ်ကာလ (မေလ၊၂၀၂၃ မှ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၂၃  အတွင်း) မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို မိမိပါဝင်လိုသည့် အပ်ငွေ စာရင်းအမျိုးအစားသို့ ငွေစုလိုသည့် အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေကို သတ်မှတ်ထားရှိပြီး ၎င်း စာရင်းအတွင်း မှ “၃” လ (ရက်ပေါင်း ၉၀) တိတိ ငွေမထုတ်ဘဲ ပါဝင်ရန် သဘောတူခြင်းဖြင့်လည်း ဆုရွေးချယ်မည့် အခွင့်အရေးတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
 • ဤအစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ရိုးမဘဏ်၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးပြီး ဘဏ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ   အတည်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဥ်တွင် ရိုးမဘဏ် ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခွင့် မရှိပါ။
 • ဤအစီအစဉ်နှင့်ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက ရိုးမဘဏ်၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စစ်ဆေးပြီး ဘဏ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ   အတည်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဥ်တွင် ရိုးမဘဏ် ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခွင့် မရှိပါ။