ဦးဘမောင်စိန်

ဒါရိုက်တာ

Team info icon

Position

ဒါရိုက်တာ

Team info icon

Date of last re-election

ဇူလိုင်လ ၂၀၂၃

Team info icon

Current directorships in other listed companies

မရှိ

Team info icon

Interest in the Company

မရှိ

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်


ဦးဘမောင်စိန်သည် ရိုးမဘဏ်တွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လမှ စတင်၍ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) ရာထူးအပြင် ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ရိုးမဘဏ်သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိရာထူးတာဝန်များမတိုင်မီ Chief Operation Officer ၊ Head of Branch Banking ၊ Head of Credit Risk နှင့် Deputy Head of Corporate Credit ရာထူးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဘမောင်စိန်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် Underwriter အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံများရှိ Insurance ၊ Retail ၊ Manufacturing နှင့် Information Technology လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးတွင် Operation ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အတိုင်ပင်ခံရာထူးများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ The University of Texas at Austin မှ Bachelor of Business Administration in Finance နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ McGill University မှ Master of Business Administration ဘွဲ့များကို ရရှိထားပါသည်။