Yoma Cards

Business Banking > Cards

Get Started

Yoma Cards

Business Banking > Cards

Get Started

သင့်လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်
ရိုးမဘဏ်ကတ်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။

title-border
Flexi Everyday Card

Flexi Everyday Card

Key Features
SMS Alert ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း
ATM စက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ခြင်း
Flexi Everyday Card

Flexi Everyday Card

Key Features
SMS Alert ဝန်ဆောင်မှု ရရှိခြင်း
ATM စက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ခြင်း