Featured

3033 ကံထူးရှင်များကို ဆုကြီးများ
တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်

Learn More
Featured

3033 ကံထူးရှင်များကို ဆုကြီးများ
တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်

Learn More

သတင်းနှင့်မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ

News

Pathein Talk Show Content 

Pathein Talk Show Content 

25 October 2023သတင်းများ
Taunggyi Talk Show Content

Taunggyi Talk Show Content

21 October 2023သတင်းများ
Mandalay Talk Show Content 

Mandalay Talk Show Content 

18 October 2023သတင်းများ
Yangon Talk Show Content

Yangon Talk Show Content

14 October 2023သတင်းများ
Annual Club Championship Tournament 2022

Annual Club Championship Tournament 2022

29 January 2023သတင်းများ
Explosion Incident at Yoma Bank Lashio Branch (1)

Explosion Incident at Yoma Bank Lashio Branch (1)

22 February 2018သတင်းများ
ADB Partners with Yoma Bank to Support SMEs in Myanmar

ADB Partners with Yoma Bank to Support SMEs in Myanmar

26 January 2018သတင်းများ
One Yoma Family Day 2023

One Yoma Family Day 2023

26 February 2023လှုပ်ရှားမှုများ
Sponsorship Events

Sponsorship Events

14 January 2020လှုပ်ရှားမှုများ
25th Anniversary Celebration

25th Anniversary Celebration

28 July 2018လှုပ်ရှားမှုများ
Yoma Bank CSR

Yoma Bank CSR

14 June 2023CSR
FX Online Matching Platform (15th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (15th Feb 2024)

16 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (14th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (14th Feb 2024)

15 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (13th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (13th Feb 2024)

14 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (9th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (9th Feb 2024)

13 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (8th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (8th Feb 2024)

8 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (7th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (7th Feb 2024)

7 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (6th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (6th Feb 2024)

6 February 2024FX Online Matching Platform
FX Online Matching Platform (5th Feb 2024)

FX Online Matching Platform (5th Feb 2024)

5 February 2024FX Online Matching Platform