ငွေစုရွှေဆု" အထူးအခွင့်အရေးအစီအစဉ် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား

News & Activities > Press news

ငွေစုရွှေဆု" အထူးအခွင့်အရေးအစီအစဉ် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား

News & Activities > Press news

ငွေစုရွှေဆု" အထူးအခွင့်အရေးအစီအစဉ် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား

1 December 2023Press News

“ငွေစုရွှေဆု” အထူးအခွင့်အရေးအစီအစဉ်၏ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ရိုးမဘဏ်ရုံးချုပ်တွင် ပြုလုပ်ပြီးလစဉ်ရွှေဆုကံထူးသူ Customer များကိုလည်း ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။

Share this news on