SMART Credit Program 

SMART Credit Program 

အမေးများသော မေးခွန်းများ

အခြားဝန်ဆောင်ခ တစ်စုံတစ်ရာ ပေးဆောင်စရာမလိုပါ။ လူကြီးမင်း အနေဖြင့် ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ် မတိုင်ခင် ကျန်ရှိနေသော ချေးငွေ (အရင်း) ပေါ်တွင် အတိုးနှုန်း (နှစ်စဉ်-၁၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြင့် တွက်ချက်၍ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ချေးငွေအသစ်ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်မှုသည် ဘဏ်၏ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်တွင် မူတည်ပါမည်။

မပေါင်းပါ။ ဆိုင်းငံ့ အစီအစဉ်မတိုင်မီ ကျန်ရှိနေသော အရင်းအတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။

Customer များရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ရိုးမဘဏ်ရဲ့ ဘဏ်နည်းပညာစနစ်အတွင်း Customer များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကြိုးစားပေးထားပါတယ်။ ဆိုင်းငံ့လ များအတွက် ပေးဆပ်ရမည့်အတိုးများကို ယခုမေလတွင် ကောက်ခံသွားခြင်းသည် Customerအတွက် သက်သာပြီး အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

အကယ်၍ customer အနေနဲ့ အခက်အခဲရှိလို့ ဆိုင်းငံ့ ၃ လ မှာ ၁ လစာသာ ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုရင် ကျန် ၂ လစာသည် ရိုးမဘဏ်ရဲ့ ဘဏ်နည်းပညာစနစ်အရ ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်မှ ပယ်ပျက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း ၂ လစာအတွက် ပုံမှန်နောက်ကျကြေးများ ကျသင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းနောက်ကျရက်များသည် နောင်ချေးငွေအသစ်များ ရယူမှုအပေါ်တွင်လည်း သက်ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနည်းလမ်းသည် လူကြီးမင်းအတွက် သက်ရောက်မှုများနိုင်သည့်အတွက် ဘဏ်အနေဖြင့် အကြံမပြုလိုပါ။ ဆိုင်းငံ့လ များအတွက် ပေးဆပ်ရမည့်အတိုးများကို ယခုမေလတွင် ကောက်ခံသွားခြင်းသည် Customerအတွက် သက်သာပြီး အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

ဆိုင်းငံ့ပေးထားသော ကာလအတွက် ကျသင့်သော ပမာဏစုစုပေါင်းကို ပြန်လည်ပေးသွင်းနိုင်ပါက ယင်းအတိုးကို သက်သာခွင့်ရှိပါသည်။
ဥပမာ – လူကြီးမင်းသည် လစဉ် ၁ သိန်းကျပ် ပေးသွင်းရပြီး ၂၀၂၁ မတ်လ မှ ၂၀၂၁ မေလ အထိ ဆိုင်းငံ့ပေးခဲ့သည်ဆိုပါက ၎င်းလများအတွက် ကျသင့်ငွေ စုစုပေါင်း (၃) လစာ – ၃ သိန်းကျပ် ကို ထည့်သွင်းပေးထားရပါမည်။

ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုခြင်းမရှိပါက https://bit.ly/3wxYetR တွင် လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားမှု ပြီးမြောက်ပြီးပါက ရုံးဖွင့်ရက် ၃ ရက်အတွင်း Digital Credit Loan Team မှပြန်လည်ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုးမဘဏ်မှ ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်အတွက် အကြောင်းကြားသည့် SMS လက်ခံရရှိပြီး ၂၀၂၁ မေ လ ၂၇ ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်း ကျသင့်သည့် အတိုးသည် သက်ဆိုင်ရာ အရစ်ကျပေးဆပ်ရမည့် လ၏ အရင်း ပမာဏ အပေါ်တွင် အတိုးနှုန်း (နှစ်စဉ်-၁၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။

ဥပမာ – လူကြီးမင်းသည် ပထမအရစ်တွင် ဆိုင်းငံ့လိုက်ရသည်ဆိုပါက ပထမအရစ်အတွက် အတိုး 120,833.33 အတိုင်း ဆိုင်းငံ့လိုက်သည့် လ အလိုက် ပေးဆောင်ရပါမည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းသည် ဆယ်ကြိမ်မြောက်အရစ်တွင် ဆိုင်းငံ့လိုက်ရသည်ဆိုပါက ဆယ်ကြိမ်မြောက်အရစ်အတွက် အတိုး 31,860.14 အတိုင်း ဆိုင်းငံ့လိုက်သည့် လ အလိုက် ပေးဆောင်ရပါမည်။

လျှောက်လွာကို ၂၀၂၁ မေ လ ၂၇ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားရပါမည်၊ အကယ်၍ ၂၀၂၁ မေ လ ၂၇ ရက်အထိ လျှောက်ထားမှု မရှိသူများကို ယခု ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်မည်ဟု အလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပါမည်။