ရိုးမဘဏ်နှင့် LIFT တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု (IDA)၊ အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီတဲ့ ငွေကြေးစီမံကိန်းတွင် လူပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာ

New & Activities > သတင်းများ

ရိုးမဘဏ်နှင့် LIFT တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု (IDA)၊ အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီတဲ့ ငွေကြေးစီမံကိန်းတွင် လူပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာ

New & Activities > သတင်းများ

ရိုးမဘဏ်နှင့် LIFT တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု (IDA)၊ အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီတဲ့ ငွေကြေးစီမံကိန်းတွင် လူပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာ

28 October 2020သတင်းများ

1 Min Read

  • အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီသော ငွေကြေးစီမံကိန်းမှ တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု (IDA) အတွက် ရိုးမဘဏ်နှင့် LIFT တို့က ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃ သန်းကျော် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
  • အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ၅ နှစ်နီးပါးကြာပီးနောက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ၎င်းစီမံကိန်းသည် ရိုးမဘဏ်တွင် ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း နှင့် ဒီဂျစ်တယ် ချေးငွေရရှိနိုင်ခြင်း စသော ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု ရရှိရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းနေသေးသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ လူပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော်အား အကျိုးသက်ရောက် စေမှု ရှိစေခဲ့သည်။

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ – အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၂၀ – ရိုးမဘဏ် နှင့် LIFT တို့ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာတွင် အားလုံးပါဝင်စေမှု စီမံကိန်း ၏ တစ်ဦးချင်း စာရင်းဖွင့်လှစ်မှု (IDA) သည် လူပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော် အကျိုးသက်ရောက်စေမှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ လကုန်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ကျေးလက်ဒေသ ပြည်သူလူထုအား တရားဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ နှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ တတ်မြောက်ရေးသင်တန်းများ ရရှိအောင် ပံ့ပိုးပေးခြင်း အားဖြင့် ကျေးလက်ဒေသ ပြည်သူလူထု၏ လူနေမှုဘဝ မြှင့်တင်ရန် အဓိက ဉီးစားပေး လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းမှတစ်ဆင့် ရိုးမဘဏ်သည် ကျေးလက်ဒေသမှ အကျိုးခံစားခွင့်ရသူများအတွက် ဘဏ် စာရင်းပေါင်း ၁၈,၈၀၀ ကျော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ထိုငွေစာရင်းများတွင် စုဆောင်းငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၃ သန်းကျော် ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် LIFT နှင့် ရိုးမဘဏ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးမြှင့်ခြင်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးအတွက် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသည့် မိတ်ဖက်ပြုရန် ကတိပြုခဲ့သည်။ အဓိက ရည်မှန်းချက်တစ်ခုမှာ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိစေရေးကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ အကြား ငွေကြေး ထိခိုက်လွယ်မှု၊ ငွေကြေး ၀န်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီမှု အကန့်အသတ်များနှင့် ငွေကြေး ဆိုင်ရာ အသိပညာတတ်မြောက်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုကို လက်လှမ်းမီမှု နည်းပါးနေသေးသည်။

IDA သည် စိုက်ပျိုး-စီးပွား ငွေကြေး စီမံကိန်း (AFP)၏ နောက်ဆုံး အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ AFP သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသကို သိသိသာသာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိခဲ့ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မိသားစု ၇၀၀,၀၀၀ ခန့်သည် AFP အငှားဝယ်ယူရေးစနစ် နှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အာမခံ/အာမခံမဲ့ချေးငွေ ဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်အရ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အကျိုးခံစားခဲ့ရပါသည်။ 

၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ၃ ချက်မှာ ။  ။

  • တရားဝင် ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးလက်နေ ပြည်သူများကြား ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မြှင့်တင်ပေးရန်
  • တရားဝင် ဘဏ်စာရင်းတစ်ခု ဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့် တရားဝင်ငွေကြေး ၀န်ဆောင်မှုများ၏ ဗဟုသုတ နှင့် နားလည်မှုကို တိုးတက်လာစေရန်
  • ငွေကြေး နှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ တတ်မြောက်ရေးများမှတစ်ဆင့် ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများကြား ကောင်းမွန်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများ တိုးမြှင့်ပေးရန် စသည်တို့ဖြင့် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ စီမံကိန်းကို အပူပိုင်းဒေသတွင် အဓိက ဉီးစားပေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၃၅၀ ကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသူအများစုမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်ကြသူများ ဖြစ်ပြီး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။ 

ရိုးမဘဏ်မှ LIFT နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်သည့် Transaction Banking ဌာနတာဝန်ခံ Joanna Wisniecka က “မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူ အများစုအတွက် တရားဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိဖို့က စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေသေးတယ်။ ရိုးမဘဏ်အနေနဲ့ကလည်း ကျေးလက်နေ အိမ်ထောင်စုတွေအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု နှင့် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု မရရှိသေးတဲ့သူတွေ၊ ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု နည်းနေသေးတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ တိုးမြှင့်ရေးက အဓိကကျတယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု စီမံကိန်းကနေ ကျေးလက်နေ ပြည်သူတွေရဲ့ တရားဝင် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု လက်လှမ်းမီဖို့ နဲ့ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ တိုက်ရိုက် တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။

ဆက်လက်ပြီး သူမက “ အထူးသဖြင့် အခုလို COVID-19 အကြပ်အတည်းကာလမှာ နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်စု အသုံးစရိတ်တွေ၊ အရေးပေါ် အသုံးစရိတ် တွေအတွက် ရုန်းကန်နေကြရတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ တည်ငြိမ်မှု မရှိ၊ အတိုးနှုန်းမြှင့်မားတဲ့ တရားမဝင် ငွေချးဝန်ဆောင်မှုတွေကို မကြာခဏဆိုသလို လှည့်လည် အသုံးပြုနေကြရတယ်။ LIFT လို ခိုင်မာတဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပြီး အထူးသဖြင့် အခုလို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူတွေအပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် လည်း ကျမတို့အနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်”ဟု ပြောြကားခဲ့သည်။

“ရိုးမဘဏ်နဲ့ အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တာက LIFTရဲ့ အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီတဲ့ ငွေကြေးစီမံကိန်းကို ကျေးလက်နေပြည်သူတွေ၊ အများစုက လက်ရှိမှာ တရားဝင်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေ လက်လှမ်းမမီ၊ မရရှိကြတဲ့သူတွေဆီ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။  အခုလို အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုတွေမှာ အလှူရှင်များရဲ့  ပံ့ပိုးမှု၊ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနဲ့အတူ ရိုးမဘဏ်ရဲ့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများက အများအပြား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့  ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကနေ အမျိုးသမီးများရဲ့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ အသိပညာတွေ၊ ငွေစုဆောင်းမှု အလေ့အထတွေ၊ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု အပိုင်းတွေမှာ တိုးတက်လာတာကိုလည်း ကျွန်မတို့ တွေ့ရှိရပါတယ်” ဟု LIFT ရန်ပုံငွေ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကေတီဝက်ဘ်လေက ပြောကြားပါသည်။ 

ရိုးမဘဏ် နှင့် LIFT တို့သည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်။

လက်ရှိအချိန်အထိ ရိုးမဘဏ် နှင့် LIFT တို့၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု အောင်မြင်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အားလုံးပါဝင်လက်လှမ်းမီတဲ့ ငွေကြေးစီမံကိန်းသစ်ကို စတင်ရန် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ ကျေးလက်ဒေသ အမျိုးသမီးများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေး စီမံကိန်းသည် ကျေးလက်ဒေသ အမျိုးသမီးများ နှင့် သူတို့၏ ဘဏ္ဍာရေး/ငွေကြေးဆိုင်ရာ တတ်မြောက်မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးရန် အဓိက ဉီးစားပေးပြီး  IDA စီမံကိန်းကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး ၄၅,၀၀၀ ထိ ရောက်ရှိရန် နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ၏ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းများမှတဆင့် ငွေစုဆောင်းခြင်း နှင့် ချေးငွေရယူခြင်းများ အပါအဝင် ဒီဂျစ်တယ် ငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိစေရေး အစရှိသော ကြီးမားသည့် ရည်မှန်းချက်များ ထားရှိထားပါသည်။ ငွေကြေး နှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ တတ်မြောက်ရေး သင်တန်းများ ပံပိုးခြင်းအားဖြင့် ရိုးမဘဏ်အနေဖြင့် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိစေရန် တာဝန်ယူ ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဒေသ အမျိုးသမီးများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဏ္ဍာရေး စီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်မှန်းထားပါသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) အကြောင်း

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး ရန်ပုံငွေ (LIFT)သည် အလှူရှင် အများပါဝင်သည့် ရန်ပုံငွေ ဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၉ခုနှစ်မှ စ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ဆယ်စုနှစ်တခုတိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။  LIFT သည် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေသည့် အိမ်ထောင်စုများအား ၎င်းတို့၏ ဖြစ်ထွန်းနိုင်စွမ်းများ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိနိုင်စေရန် အတွက် ပံ့ပိုးပေးပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် အသက်မွေးမှု နှင့် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းတို့ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်း၊ အမျိးသမီးများနှင့် ကလေးများ၏ အာဟာရ ရရှိမှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ဖိစီးမှုများ၊ အခက်အခဲများနှင့် အကျိုးမဖြစ်ထွန်းသည့် အခြေအနေများအပေါ်တွင် ထိခိုက်လွယ်မှုကို လျှော့ချပေးခြင်းတို့ဖြင့် ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 

LIFT သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် သိသာထင်ရှားစွာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိဆိုလျှင် မြို့နယ် စုစုပေါင်း၏ ၈၂ ရာခိုင်နှုန်းတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် လူဦးရေ ၁၄.၅သန်းမှာ LIFT စီမံကိန်းများမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်မြောက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ရာ ၂ဝ၁၉ မှ ၂ဝ၂၃ခုနှစ်အတွင်း အဓိကအားဖြင့် နယ်ပယ် ၄ခုတွင် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဈေးကွက်များနှင့် စားနပ်ရိက္ခာစနစ်များ၊ အားလုံး လက်လမ်း မှီနိုင်သော ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု၊ သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်သားရွှေ့ပြောင်းမှု၊ အဟာရကဏ္ဍတို့ ဖြစ်ပါသည်။ LIFT၏ ပံ့ပိုးမှုများ၏ ဗဟိုချက်မမှာ “တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ကျန်မနေခဲ့စေရေး” ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ငါးနှစ် မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲထားပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများ အားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်ရေး၊ သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ ပဋိပက္ခဒဏ် ခံရသည့် ဒေသများတွင် ပံ့ပိုးမှုများတိုးမြှင့်ရေး၊ LIFT ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများတွင် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရသူများ ပါဝင်လာရေးနှင့် ၎င်းကဏ္ဍများကို ဖြစ်ထွန်းစေမည့် ရည်မှန်းထားသော မူဝါဒများရရှိစေရန် အစိုးရဌာန အဆင့်အားလုံးနှင့် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အထူးအလေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ 

LIFT သည် စတင်တည်ထောင်သည့် အချိန်မှစ၍ အလှူရှင်အဖွဲ့ ၁၆ဖွဲ့မှ ထည့်ဝင်မှုများရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း(မ်)၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ သြစတြေးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန် ၊ နော်ဝေး နှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့မှ ရန်ပုံငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်း ထားပါသည်။

Share this news on